Březnové poselství krystalů

V úterý 7. 3. ve 13:40 SEČ vrcholil úplněk v zemském znamení Panny. S tímto úplňkem se pojila především témata jako uzemnění, pracovitost, ale také trpělivost a očista vnitřní i vnější. Při příležitosti tohoto úplňku jsem požádala krystaly o poselství sdělené prostřednictvím vykládacích karet. Vzkazy tentokrát přináší méně známé krystaly, jako je rudý bixbit s ohnivou energií, sytě modrý chryzokol a jemný růžový safír. Pojďme se teď na jejich poselství podívat podrobněji.

????

BIXBIT je vzácná červená forma berylu, která se většinou vyskytuje jen v malých kouscích. Přesto, nebo možná proto, je jeho síla obrovská. Bixbit je výborný na posílení sebevědomízároveň podporuje odvahu a energii jednat v náš prospěch, jít si za svými sny a cíli s hlavou hrdě vztyčenou. Pomáhá překonávat překážky, které se na této cestě mohou vyskytnout.

Jeho hlavní témata jsou důraznost, odvaha a energické jednání.
 
????
 
CHRYZOKOL se ve výkladu neukazuje poprvé a opět přináší poselství o upřímné a láskyplné komunikaci. Vede nás k tomu, abychom druhým ani sobě nelhali do kapsy. Mluvme upřímně a s láskou o tom, jak se cítíme, co nás trápí a co nás naopak těší. Slovo je nástrojem tvorby a to, jak smýšlíme a co říkáme, se odráží v realitě, kterou žijeme.
 
Hlavními tématy chryzokolu jsou pravda a upřímná komunikace vůči sobě i druhým.
 
????
 
RŮŽOVÝ SAFÍR je kamenem odpuštění. Vyzývá nás k tomu, abychom se pustili do léčení sebe sama a začali vědomě odpouštět těm, kdo nám ublížili. Růžový safír říká: Odpuštění znamená rozhodnout se, že druzí nebudou určovat, kdo jste a co prožíváte.
 
Růžový safír také přináší poselství o tom, že je potřeba odpoutat se od minulosti a odpustit sami sobě za případná rozhodnutí, která si nyní možná vyčítáte. Odpusťte si, protože tehdy jste jednali, jak jste v tu chvíli nejlépe uměli. Nemá cenu se za to ještě dnes trestat.
 
Růžový safír říká, že proces vědomého odpouštění vás zocelí a vy si můžete být jistí, že dobré věci přijdou. Jeho hlavními tématy jsou odpouštění, rozhodnutí uzdravit se, zklidnění srdce a zbavení se starých strachů.
 
????
 
V tomto měsíci tedy máme směle kráčet vpřed směrem k našemu cíli a nebát se upřímně a láskyplně komunikovat svou pravdu. Na této cestě bude možná potřeba někomu odpustit a zbavit se starých strachů, které nás drží v zajetých kolejích. Krystaly nás v tomto úsilí rády podpoří.
 
????
 
Jak se vám březnové poselství krystalů líbí? Chtěli byste při dalším úplňku obdržet vzkaz od krystalů přímo pro vás, na téma vztahů či hojnosti? Pokud ano, sledujte mou facebookovou stránku, na které vždy pár dní před úplňkem dávám tuto možnost, včetně konkrétních karet s krystaly, ze kterých můžete vybírat. Poselství pak ode mě obdržíte v soukromé zprávě na Messenger.