PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem Mgr. Eva Chvalovská – EVA LUNA, IČ: 17064147, sídlem Cíglerova 1079/10, 198 00 Praha 14, Česká republika.

Provozuji e-shop na webových stránkách www.evaluna.cz.

Pro prodej zboží na mých webových stránkách a jejich provoz zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Informace o provozování souborů Cookies naleznete zde.

 1. Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte zboží prodávané prostřednictvím mých webových stránek, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to především Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa Vašeho bydliště.

Z jakého důvodu?

Pomocí kontaktních údajů, které mi sdělíte, Vás budu kontaktovat pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budu zpracovávat nejdéle dva roky od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu


Pokud u mě nakoupíte, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila svou část smlouvy – tedy abych Vám dodala zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budu také komunikovat ohledně platby, stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat proto, abych splnila povinnosti, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu potřebnou k dodání zboží a poté deset let od posledního dodání zboží.

 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

a) Nakupující zákazník

Pokud jste nakupující zákazník, mohu použít Vaši e-mailovou adresu pro rozesílání novinek týkajících se e-shopu, především pokud jde o novinky v sortimentu a případné akční nabídky či informace o dárcích k objednávkám nad určitou hodnotu.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pět let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v každé rozesílce, nebo mi tuto skutečnost (že se chcete odhlásit z rozesílky) můžete sdělit na e-mailu: eva@evaluna.cz.

b) Návštěvník webových stránek

Pokud jste návštěvník webových stránek a přihlásíte se k odběru newsletteru, použiji Vaši e-mailovou adresu pro rozesílání novinek týkajících se e-shopu, především pokud jde o novinky v sortimentu a případné akční nabídky či informace o dárcích k objednávkám nad určitou hodnotu.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pět let od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v každé rozesílce, nebo mi tuto skutečnost (že se chcete odhlásit z rozesílky) můžete sdělit na e-mailu: eva@evaluna.cz.

 

 1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého e-shopu. Jsou to tzv. zpracovatelé osobních údajů:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25395)

 • společnosti podílející se na expedici zboží (Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306)

 • společnosti podílející se na expedici plateb (Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983)

 • poskytovatel e-mailingové služby (Mozilla Corporation, se sídlem Mountain View, San Francisco, California, USA)

 • osoby zajišťující služby platebního styku (banky, provozovatelé platebních bran apod.)

 • pracovníci IT podpory, kteří mi mohou pomáhat s opravou a údržbou mého softwarového vybavení

 • externí účetní, právní a daňoví poradci

 • orgány státní správy a soudy, pokud jim Vaše osobní údaje budeme muset poskytnout při obhajobě našich právních zájmů

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Mimo EU můžeme osobní údaje předávat pouze pokud zpracovatel poskytuje vhodné záruky a vhodné nástroje pro předávání tak, aby úroveň ochrany osobních údajů předávaných do třetích zemí byla srovnatelná s úrovní ochrany poskytované právem EU a to na základě Standardních smluvních doložek Komise EU.

 

 1. Co byste dál měli vědět

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nedochází u mě k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese eva@evaluna.cz nebo zavolejte na tel. č. (+420) 737 011 664.

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 5. 2022.