Heliotrop

HELIOTROP

ochrana bohatství ● vitalita

V tomto článku si budeme povídat o polodrahokamu, který možná není tolik známý, ale přesto by neměl být opomíjen. Já sama jsem jej objevila teprve nedávno. Sám mě oslovil ve chvíli, kdy jsem řešila zdravotní potíže ryze ženského rázu a už jsem nevěděla, kam se mám obrátit o radu. Tím „tajemným“ kamenem je heliotrop.

Je to sytě zelený kámen s červenými skvrnami, což jsou vlastně vrostlice jiného polodrahokamu – hematitu. Heliotrop chrání před zlými sny a depresemi a pomáhá překonat napětí a nervozitu související s dnešním uspěchaným a hektickým životním stylem. Zároveň zlepšuje schopnost koncentrace a komunikace.

Kvůli svým červeným skvrnám bývá někdy také nazýván jako kámen krve. Podle některých zdrojů má heliotrop schopnost čistit krev, působit proti chudokrevnosti a krvácení a stimulovat organismus.

Uvádí se, že jde o kámen, který funguje jako jakási spojnice mezi božským a lidským, nadpozemským a pozemským. Ve starověku se používal jako prostředek k dosažení úcty, štěstí a slávy a k udržení vitality až do vysokého věku.

Máte-li heliotrop po ruce, můžete si jej vložit do kapsy či do peněženky, abyste zajistili přísun peněz a bohatství do vašeho života.

Živlem heliotropu je OHEŇ. Již název tohoto kamene vypovídá o jeho spojení se sluncem.

Heliotrop nejvíce rezonuje s astrologickým znamením Panny a Štíra.

Zajímavost na závěr: Ve starém Egyptě se heliotrop údajně používal k otevírání dveří, přetrhávání pout a dokonce i ke strhávání kamenných zdí. Tak velká moc a síla mu byla přisuzována. Některé zdroje hovoří i o jeho užívání v kouzlech sesílaných k zajištění vítězství u soudu či v jiných právních záležitostech.

Všechny zde uvedené údaje o vlastnostech polodrahokamů a minerálů jsou pouze informativní, čerpané z dostupných a/nebo obecně známých informací a zdrojů. Nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu. Mějte vždy na paměti, že použití polodrahokamů a minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči. V případě zdravotních obtíží prosím konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem nebo lékárníkem.